Математика

Основні тригонометричні тотожності Тригонометричні функції довільного аргументу Формули зведення Найбільше та найменше знач. функції на відрізку Правило Лопіталя Логарифмічне дифереціювання