Нормативна база

Положення Машинобудівного коледжа СумДУ


Положення про адміністративну раду Машинобудівного коледжа СумДУ


Положення про організацію навчального процесу Машинобудівного коледжа СумДУ


Положення про педагогічну раду Машинобудівного коледжа СумДУ


Положення про Циклові комісії Машинобудівного коледжа СумДУ


Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення


Положення про екзаменаційну комісію


ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне забезпечення студентів Машинобудівного коледжу Сумського державного університетуКолективний договір


Правила внутрішнього розпорядку