Положення

Положення про студентський гуртожиток Машинобудівного коледжу СумДУ

Правила внутрішнього розпорядку в студентському гутрожитку Машинобудівного коледжу СумДУ

Положення про самоврядування

Положення про стипендіальне забезпечення

Про громадський наркологічний пост

Рада з профілактики правопорушень

Положення про рейтинг на поселення у студентський гуртожиток